Kleio - Historiens muse
Nordea Bank. Reg. nr. 2266. Kontonr. 0712 980 141
Ny indsamling - beløb tirsdag den 15. september 2015 kr. 608.320
Jakob Bjerre Jensen
webredaktør
Offentliggjort tirsdag den 19. maj 2015
 
2. dag - Karoly Némeths procedure
 

I dag tirsdag fremførte Bent Jensens advokat Karoly Németh sin procedure. I nøgterne vendinger blottet for det sarkastiske sprogbrug der prægede Offersens fremførelse, redegjorde Németh punkt for punkt og med direkte afsæt i det nærværende kildemateriale for, hvorfor landsretsdommen burde stadfæstes. 

Ét af de fremførte og helt centrale punkter, der med al tydelighed taler for en stadfæstelse, var en dom ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg fra december 2013. En ungarsk historiker havde i arkiverne fundet belæg for, at en i offentligheden kendt person havde haft endog meget tætte kontakter til det kommunistiske regime. Historikeren havde offentliggjort sine arkivstudier i en avis. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fandt, at historikerens ytringsfrihed var blevet krænket, da historikeren blev dømt af nationale domstole. Denne sag viser f.eks., at den høje grad af beskyttelse ikke følger journalisttitlen, men er alle, der ytrer sig i medierne, beskåret. Sagen har så mange lighedspunkter med den aktuelle sag mellem Bent Jensen og Jørgen Dragsdahl, at den er svær at komme udenom. Offersen gjorde da heller ikke i sin tildelte replik seriøse anstrengelser på at tilbagevise sammenhængen.

Til gengæld startede Offersen i samme skingre toneleje, som han slap, da han skulle replicere på Némeths procedure. Németh "citerede forkert" og "kunne tilsyneladende ikke læse". Desuden levede Bent Jensen i en osteklokke og producerede konspirationsteorier, der kun kunne forstres i en tilstøvet Bent Jensen-hjerne. Dog ville han ikke rejse en skamstøtte over Bent Jensen, sådan som hans forgænger, Holm-Nielsen, ville have gjort. Retorikken var tydelig.

Man spørger sig selv: Kan det have sin rigtighed, at man overfor landets højeste retsinstans og overfor syv højesteretsdommere finder det nødvendigt at ledsage sin procedure med et så vulgært sprogbrug, som det Offersen betjener sig af? Bør der ikke stå lidt mere respekt om domstolen? Om der skal rejses en skamstøtte eller ej, eller om Bent Jensens hjerne består af støv, er da inderligt ligegyldigt. Det vigtige er, hvorvidt Bent Jensen har gjort sig skyldig i injurier eller ej. Alt det andet er bragesnak, der måske høster kortvarigt bifald i en ølstue, men tværtimod må virke trættende på et ædrueligt dommerpanel.

Dommen ventes afsagt onsdag den 3. juni kl. 12.00.

Clio
Bruger
 
Adgangskode
 
Ny bruger?