Kleio - Historiens muse
Nordea Bank. Reg. nr. 2266. Kontonr. 0712 980 141
Ny indsamling - beløb tirsdag den 15. september 2015 kr. 608.320
Jørgen Granum-Jensen
historiker
Offentliggjort søndag den 10. november 2013
 
En sejr for ytringsfriheden
 

En sejr for ytringsfriheden og en sejr for professor Bent Jensen

Den dom, der blev afsagt ved Østre Landsret den 25 okt. i år i sagen mellem professor Bent Jensen og journalist Jørgen Dragsdahl, var en stor sejr for professor Bent Jensen, der blev frikendt på alle 35 anklagepunkter.

Der er således intet tilbage af de injurieanklager, som Dragsdahl havde fremført i retten. Ligeledes indebar landsrettens afgørelse en fuldstændig tilsidesættelse af den tidligere afgørelse ved retten i Svendborg. Landsretten anerkendte, at Bent Jensen havde fremsat ærekrænkende udtalelser, men fandt disse udtalelser faktuelt velbegrundede.

Der er herefter en række forhold, der står helt klart.

For det første at professor Bent Jensen aldrig har beskyldt Dragsdahl for at have begået noget ulovligt.

For det andet at Bent Jensen ikke har beskyldt Jørgen Dragsdahl for at være agent. Han har derimod skrevet, at PET i sin tid mente, at Dragsdahl var agent. Dette blev helt krystalklart i forbindelse med den tidligere PET-chef, Ole Stig Andersens vidneudsagn. Ole Stig Andersen slog også med al tydelighed fast, at det var PETs institutionelle opfattelse og ikke blot opfattelsen hos en tilfældig medarbejder.

For det tredje blev det slået fast, at såvel fremmede efterretningstjenester som den danske regering blev orienteret om denne opfattelse. Det kom også frem under retssagen i Østre Landsret, at udenrigsministeriet ikke videregav fortrolige dokumenter til SNU (Regeringens Sikkerhedspolitiske og Nedrustningspolitiske udvalg) i den periode, hvor Dragsdahl sad som medlem af udvalget.

Det blev endvidere i retten slået fast, at begrebet "agent" ikke er noget entydigt begreb.

På det økonomiske plan idømtes Jørgen Dragsdahl til at betale 600.000 kroner til professor Bent Jensen. Jørgen Dragsdahl har imidlertid ikke udbetalt den omtalte sum til det i dommen fastsatte tidspunkt. Han har derimod søgt om at få sagen behandlet ved Højesteret. Dette giver ham dog næppe ret til ikke at betale det pådømte beløb til tiden.

Mange vidner formåede at dumme sig i byretten og i landsretten. Det gælder således professor i historie ved Københavns Universitet Poul Villaume og professor i statskundskab ved samme universitet Ole Wæver. Begge mente sig i stand til at udtale sig med autoritet om kildemateriale, som de aldrig har set i et forgæves forsøg på at nedvurdere professor Bent Jensens kildekritiske evner.

Først og fremmest var dommen en sejr for professor Bent Jensen, der også fik rettens ord for, at forskning i Danmark under Den Kolde Krig har stor almen interesse. Nu er vejen banet for udgivelsen af professor Bent Jensens værk om Danmark under Den Kolde Krig.

Set i et bredere perspektiv er der tale om en sejr for forskningsfriheden. Nu kan historikere regne med samme ytringsfrihed som journalister, når de offentliggør deres forskningsresultater. Det kan man i et frit samfund kun glæde sig over.

Der er mange at takke. Først og fremmes Bent Jensen selv. Han har vist enestående mod og viljestyrke til at gennemføre en forskning af et stykke væsentlig Danmarkshistorie. Der er mange, der har forsøgt at lægge sten i vejen. Justitsministeriet, PET og ikke mindst mange middelmådige fagkolleger. Opgaven har ikke været let. Heldigvis har professor Bent Jensen vist sig i besiddelse både af videnskabelig talent og stor viljestyrke.

Der er også grund til at takke advokat Karoly Nemeth, der har vist et fantastisk engagement og gennemført sagen på en beundringsværdig måde.

Også professor Ole Hasselbalch har med sin kritiske gennemgang af dommen i Svendborg ydet en stor indsats.

En særlig tak skal rettes til de mange, der har støttet økonomisk og moralsk. Det har selvfølgelig haft en meget stor betydning at mærke denne opbakning. Vi har i Bent Jensen -Foreningen besluttet at udsende Karoly Nemeths afsluttende tale i forbindelse med retssagen. Den giver en fin gennemgang både af sagens moralske og juridiske aspekter. Den vil blive tilsendt alle bidragydere, så hurtigt som muligt.

Clio
Bruger
 
Adgangskode
 
Ny bruger?