Kleio - Historiens muse
Nordea Bank. Reg. nr. 2266. Kontonr. 0712 980 141
Ny indsamling - beløb tirsdag den 15. september 2015 kr. 608.320
Jørgen Granum-Jensen
historiker
Offentliggjort søndag den 8. september 2013
 
Sagen mellem professor Bent Jensen og journalist Jørgen Dragsdahl
 

Sagen mellem journalist Jørgen Dragsdahl og professor Bent Jensen er nu i fuld gang ved Østre Landsret. Man kan sige, at det også er på høje tid, idet der er gået ca. 3 år, siden sagen fandt sin foreløbige afgørelse ved byretten i Svendborg. Det kan måske bl.a. derfor være på sin plads at erindre om, hvad der er sagens centrale og principielle indhold. 

Dragsdahls injurieanklage mod professor Bent Jensen bygger på en påstand om, at professor Bent Jensen i Morgenavisen Jyllands-Posten skulle have beskyldt Dragsdahl for at være KGB-agent. Det blev professor Bent Jensen da også dømt for ved byretten for 3 år siden.

Bent Jensen valgte at anke sagen, der således er taget op ved Østre Landsret i København. Der ventes dom i løbet af oktober måned. 

Man kan i den forbindelse til almindelig afklaring fastslå nogle helt fundamentale kendsgerninger i sagen.

 1. For det første har professor Bent Jensen aldrig påstået, at journalist Jørgen Dragsdahl var KGB-agent. Han har derimod ment, at det fremgik af fortroligt og samtidigt materiale fra PET, at PET mente, at Dragsdahl var agent for KGB.
   
 2. For det andet har hverken PET eller Bent Jensen så vidt vides brugt begrebet spion om Dragsdahl.
   
 3. For det tredje er begrebet agent flertydigt, det kan f. eks. betyde, at man er påvirkningsagent eller noget helt andet.
   
 4. For det fjerde har professor Bent Jensen udelukkende brugt afklassificeret materiale fra PET.
   
 5. For det femte. Sagen mellem journalist Jørgen Dragsdahl og professor Bent Jensen har en principiel karakter, idet den rejser spørgsmålet om en historikers ret til at referere fra et afklassificeret materiale. Såfremt retten til at referere og fortolke et afklassificeret materiale fratages historikeren, så anfægter man i helt alvorlig grad den frie forskning, hvilket må betragtes som uholdbart.
   
 6. Professor Bent Jensen har aldrig påstået, at Jørgen Dragsdahl har begået noget kriminelt.
   
 7. For det syvende er det ikke i sig selv nødvendigvis kriminelt at være agent.
   
 8. For det ottende: Når man som politiker eller debattør deltager i den offentlige debat, så må man i sagens natur være indstillet på en mere robust behandling, end der bliver den til del, som har valgt at leve en mere tilbagetrukket tilværelse.
   
 9. Når PET har valgt ikke at rejse tiltale mod journalist Jørgen Dragsdahl, så er det for det første fordi det slet ikke er PETs opgave. Manglende tiltale kan også skyldes politiske hensyn. F. eks. hensyn til fremmede magter. Det kan principielt også være, at man simpelthen ikke har fundet grundlag for en tiltale. Det ved vi strengt taget ikke.
   
 10. De begivenheder, som Bent Jensen har beskæftiget sig med, foregik i den periode, der betegnes som den Kolde Krig. Det er en periode som i dag må betegnes som en for længst afsluttet periode. Det er derfor svært at finde en rationel begrundelse for PETs hemmelighedskræmmeri. Der er tale om en håndtering, som meget stærkt adskiller sig fra den praksis, der præger de amerikanske sikkerhedsmyndigheders håndtering af arkivadgang fra samme periode.
 11. Man skal endvidere huske på, at det var den siddende regering med et folketingsflertal i ryggen, der bad professor Bent Jensen om at foretage en undersøgelse af Danmark under den Kolde Krig.
   
 12. Dragsdahls advokat Henrik Holm-Nielsen har haft svært ved både i byretten i Svendborg og ved Østre Landsret at holde sig til sagen. Vi hører både om mordet på Aldo Moro og om senator Fulbrights syn på det amerikanske samfund og meget andet, der forekommer fuldkomment irrelevant for selve sagen. Der gøres et stort nummer ud af at påstå, at PET-dokumenterne slet ikke er repræsentative for institutionen PETs opfattelse. Det er svært at følge den tankegang, når dokumenterne bærer chefens underskrift og er stilet til den daværende statsminister. Det bliver spændende at se, hvad de kommende dage ved Østre Landsret vil bringe.

 

Clio
Bruger
 
Adgangskode
 
Ny bruger?