Kleio - Historiens muse
Nordea Bank. Reg. nr. 2266. Kontonr. 0712 980 141
Ny indsamling - beløb tirsdag den 15. september 2015 kr. 608.320
Jørgen Granum-Jensen
historiker
Offentliggjort torsdag den 22. marts 2012
 
Bent Jensens ankesag for Østre Landsret
 

Langt om længe har vi fået oplyst, hvornår sagen mellem Bent Jensen og Jørgen Dragsdahl skal føres ved Østre Landsret. Sagen er berammet til efteråret 2013. Det vil sige, at der vil være gået mere end 3 år, siden sagen blev anket efter dommen ved Svendborg byret.

Det er i sig selv retskrænkende, at retssystemet skal arbejde så langsommeligt. Men bedre sent end aldrig.

Den langsommelige sagsbehandling falder godt i tråd med alle de chikaner, som professor Bent Jensen i øvrigt har været udsat for.

I finansloven for 2006 blev der afsat 10 mill. Kr. fordelt over de tre følgende år til at oprette og drive et center til forskning af den kolde krig i Danmark. Det skete ud fra et ønske om yderligere at klarlægge østblokkens indflydelse på danske beslutningstagere og aspekter af de militære trusler rettet mod Danmark og Østersøområdet. Baggrunden var bl. a. en dyb utilfredshed med den DIIS- rapport, som allerede forelå.

Der er selvfølgelig flere principielle forhold i sagen, som det kan være værd at minde om.

Det er således nu mere end et år siden, at Bent Jensen og hans medarbejdere har afsluttet deres arbejde, der så vidt vides, er resulteret i en udredning på ca. 1000 sider. Værket er imidlertid fortsat ikke tilgængeligt for offentligheden. Det drejer sig ellers om en for længst afsluttet historisk periode. Kongeriget Danmark går næppe under, fordi man offentliggør udredningen. Alligevel kan det af uforståelige grunde ikke lade sig gøre.

Det var som bekendt et flertal i Folketinget, der sammen med den daværende regering, som ønskede en fornyet undersøgelse af Danmark under Den Kolde Krig. En uafhængig bestyrelse ansatte professor Bent Jensen som leder af Center For Koldkrigsforskning, der skulle gennemføre en sådan undersøgelse. Ansættelsen skete på basis af rent faglige kriterier.

Alligevel føler anonyme embedsmænd hos PET og i justitsministeriet sig berettiget til at blokere for en udgivelse. Kan det virkelig være rigtigt, at embedsmænd uden noget politisk mandat i strid med en folketingsbeslutning kan afgøre, hvad danskerne må vide om deres egen historie.

Formelt drejer sagen mellem professor Bent Jensen og journalist Jørgen Dragsdahl sig om, hvorvidt Bent Jensen havde ret, da han ud fra PETS egne dokumenter drog den konklusion, at PET havde den opfattelse, at Dragsdahl havde virket som agent for KGB.

Byretten i Svendborg, der næppe rummer mange eksperter i den kolde krig, afsagde som bekendt en dom, der gik Bent Jensen imod. Professor Bent Jensen blev således dømt for injurier mod Dragsdahl. Byrettens dom blev imidlertid anket til landsretten. Det er så baggrunden for, at sagen nu godt tre år senere tages op til behandling i Østre Landsret.

Med hele det forløb med endeløse chikaner fra centraladministrationens side og med en domfældelse i byretten i Svendborg, der virker ualmindelig inkompetent, må man konkludere, at sagen handler om meget mere end en banal injuriesag. Den handler om, hvorvidt vi skal have en fri historieforskning her i landet eller om tilfældige jurister og anonyme embedsmænd skal bestemme, hvad danskerne må vide om deres lands historie.

Clio
Bruger
 
Adgangskode
 
Ny bruger?