Kleio - Historiens muse
Nordea Bank. Reg. nr. 2266. Kontonr. 0712 980 141
Ny indsamling - beløb tirsdag den 15. september 2015 kr. 608.320
Jens Gregersen
direktør, cand. polit.
Offentliggjort mandag den 27. februar 2012
 
Bogen, vi ikke må læse
 

Sammen med et par hundrede andre overværede jeg for et år siden, den 14. januar 2011, på Forsvarsakademiet en række interessante forelæsninger i anledning af den planmæssige nedlukning af Center for Koldkrigsforskning.  Forelæsningerne, der blev holdt af centrets leder, professor, dr.phil. Bent Jensen og hans fire medarbejdere, gengav i kort form hovedresultaterne af deres forskning siden centrets oprettelse tre år tidligere.  Dokumentationen herfor i form af et rigt illustreret tobindsværk på 1.000 sider var netop blevet færdiggjort.

Formanden for centrets bestyrelse, dr.phil. Knud Larsen, måtte dog meddele forsamlingen, at værket endnu ikke forelå udgivet, fordi der manglede afklassificering af en række arkivdokumenter.  Nu et år efter er værket stadig ikke udkommet.  Det står klart, at hovedskyldig er Politiets Efterretningstjeneste (PET), der har givet afslag på afslag.  Sådanne afgørelser kan ankes til Justitsministeriet, men ligesom PET tager Justitsministeriet sig god tid.  Anker helt tilbage til april sidste år er forblevet ubesvarede.  Det fremgår af et indlæg af Bent Jensen den 21. december ("Hvorfor trækker afklassificering i langdrag?").  Heraf fremgår også, at Statsministeriet siden forsommeren 2011 har haft et begrænset antal anmodninger om afklassificering til behandling uden hidtil at have reageret.  Det er forstemmende, at Bent Jensens indlæg er blevet mødt med total tavshed af de ansvarlige myndigheder. 

Det er også uforståeligt og forkasteligt, at Justitsministeriet og Statsministeriet ikke for længst har afklassificeret de pågældende dokumenter, som hverken bringer rigets sikkerhed i fare eller afslører PET's arbejdsmetoder, som er PET's standardbegrundelse for afslag.  Det er ligeledes trist, at de daværende ansvarlige ministre, Lars Barfoed og Lars Løkke Rasmussen, ikke fik ordnet disse sager, mens tid var. 

Man kan komme på den stygge tanke, at de nuværende ministre, Morten Bødskov og Helle Thorning-Schmidt, bestemt heller ikke har travlt.  Bent Jensen og hans medarbejdere har jo allerede meldt ud, at Danmarks placering i NATO under fodnoteperioden i 1980'erne slet ikke var så klippefast som ellers fastslået i fx DIIS-udredningen 'Danmark under Den Kolde Krig' fra 2005.  Ligeledes var det folk på venstrefløjen, der under talrige våde frokostmøder plejede omgang med KGB's repræsentanter i Danmark.  Socialdemokratiets skred fra principfast NATO-tilhænger til leder af det alternative sikkerhedspolitiske flertal dengang er heller ikke noget kønt syn.

Så en mistanke om, at den nye røde regering er svært godt tilfreds med, at sagerne er lagt i syltekrukke, er næppe uberettiget.  Desværre ser det ud til, at den borgerlige opposition snorksover i denne sag.  Center for Koldkrigsforskning blev til efter en beslutning i Folketinget, der afsatte 10 millioner kroner til projektet.  At samme Folketing har mistet interessen for sagen er trist.  

Det færdige værk lover en ny tilgang til og mængder af nye oplysninger om Danmark under Den Kolde Krig.  At anonyme embedsmænd skal bestemme, hvad voksne mennesker må få lov at læse, er direkte fornærmende.  For god ordens skyld skal det tilføjes, at PET-kommissionen havde adgang til samtlige PET's dokumenter, så riget bryder næppe sammen, såfremt Bent Jensen og hans medarbejderes værk udkommer ubeskåret. 

Clio
Bruger
 
Adgangskode
 
Ny bruger?