Kleio - Historiens muse
Nordea Bank. Reg. nr. 2266. Kontonr. 0712 980 141
Ny indsamling - beløb tirsdag den 15. september 2015 kr. 608.320
Nyhed
 
Dragsdahl og Offersen
 
 

Hvad forestiller Dragsdahl og Offersen sig egentlig, man skal tænke om dem?


Nyhed
 
Dommen i Dragsdahl-sagen
 
 

Dommen i sagen mellem Jørgen Dragsdahl og Bent Jensen bør læses med omhu:

Det følger af den, at Bent Jensen ikke kunne dømmes for at skrive, at Dragsdahl drev desinformation. Der var nemlig ifølge Højesteret faktuelt grundlag herfor. Endvidere finder retten, at Bent Jensens udsagn om, at Dragsdahl dyrkede konspirativ omgang med KGB, havde tilstrækkelig dækning i PET-dokumenter.

Læs artikel...

Nyhed
 
Facebook: "Jeg støtter også Bent Jensen"
 
 

Bent Jensen-Foreningen har fået en offentlig Facebook-gruppe:

Jeg støtter også Bent Jensen

Tak til Poul Erik Andersen for oprettelsen.


Nyhed
 
"Alle dokumenter skal frem"
 
 

(Af professor, jur.dr., Ole Hasselbalch)

Dragsdahl har i medierne hævdet, at han har gjort, hvad han kunne, for at få alle papirer på bordet fra PET, og at han ønskede at få det hele ud til offentligheden.

Dette passer ikke. Han har tværtimod forsøgt at hindre, at der kom yderligere dokumenter frem.

Eksempel: I et processkrift af 15/7 2014 modsætter Dragsdahls advokat sig over hele 17 sider(!) på sin klients vegne over for Højesteret at få Retten til at kræve en række konkret opregnede dokumenter fremlagt fra PET. I Højesterets kendelse af 15/1 2015 i anliggendet hedder det i pagt hermed på s. 1, at

”Appellanten, Jørgen Dragsdahl, har protesteret mod, at dokumenterne udleveres”

Der kom i parentes bemærket heller ikke efter kendelsen alt det frem fra PET til brug for sagen, som Bent Jensen ønskede at få frem, og som han har set i PET’s arkiver.

Her følger editionskendelsen fra 15. januar 2015 vedrørende udlevering af PET-dokumenter til brug for sagen.

Kendelse om edition


Nyhed
 
Mitrokhin-arkivet
 
 

(Af professor, jur.dr., Ole Hasselbalch)

Dragsdahl fortæller, at PET’s eneste kilde i KGB, var Oleg Gordijevskij. Det er ikke sandt. PET havde to andre kilder. Den ene var KGB-arkivaren Mitrokhin.

I det såkaldte Mitrokhin-arkiv i Churchill Archives Centre, Churchill College, Cambridge findes papirer skrevet på russisk af Mitrokhin. Mitrokhin bragte en del centrale egne notater om centralarkivets indhold ud til vesten. Dele af dem vedrører Dragsdahl. Bent Jensen har gennemgået arkivet og fundet et par relevante dokumenter, som her er bragt i Dansk oversættelse. "Jersjov" er dæknavn for Dragsdahl.

Mitrokhin-arkivet A

Mitrokhin-arkivet B


Overblik over alle artikler
Clio
Bruger
 
Adgangskode
 
Ny bruger?